Podziękowania za udział w kampanii BohaterON

BohaterON to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej. Kampania miała na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im bezpłatnych, symbolicznych kartek dystrybuowanych na terenie całego kraju.

Projekt edukuje Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacnia poczucie tożsamości narodowej, krzewi postawy patriotyczne oraz buduje wrażliwość społeczną.

Uczniowie Zespołu Szkół w Męcince z dużym zainteresowaniem i radością przystąpili do akcji. Klasy starsze, czyli uczniowie Gimnazjum i klas VIII pisali kartki. Na lekcjach historii poznali przyczyny, przebieg i skutki powstania. Młodsze klasy podeszli do tematu plastycznie. Klasy IV-V pisały i wysyłały kartki one-line. Do akcje włączyli się wszyscy uczniowie naszej szkoły. Koordynator Wioletta Buczkowska, pomagali pani Beata Melnarowicz i pani Żaneta Majchrzak.