POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI

16.11.2021 r. uczniowie z klasy VII i VIII brali udział w etapie szkolnym  XXI edycji ogólnopolskiego konkursu ,,Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Celem tego konkursu jest zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej parków krajobrazowych Polski, poszerzenie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska. Zrozumienie zależności zachodzących pomiędzy organizmami w ekosystemach. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania gatunków grzybów, roślin i zwierząt. Rozumienie i prawidłowe posługiwanie się  pojęciami ekologicznymi. Nabywanie umiejętności posługiwania się kluczem  do oznaczania gatunków. Rozwijanie umiejętności  interpretowania mapy. Rozbudzenie i pogłębienie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody. Pobudzenie zainteresowaniem światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem. Motywowanie do działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego w najbliższym otoczeniu. Zadaniem uczniów  było rozwiązanie testu składającego się z 25 pytań ogólnych – pytania obejmujące wiedzę z zakresu biologii geografii. Celem etapu szkolnego było wyłonienie 3-osobowej drużyny, która będzie reprezentować szkołę w dalszych etapach konkursowych.

Po etapie szkolnym poznaliśmy drużynę, która będzie reprezentowana przez:Antoninę Jarecką, Jakuba Dudę i Milenę Cholewińską. Wszystkim uczestnikom – dziękujemy za udział w konkursie, zaś zwycięzcom gratulujemy i trzymamy kciuki w następnych etapach konkursu.