Prawa dziecka na lekcji w klasie 4

Uczniowie klasy IV w ramach lekcji z wychowawcą „Znam swoje prawa – Konwencja Praw Dziecka” wykonywali plakaty na temat poznanych praw dziecka.

Celem lekcji było zapoznanie uczniów z Konwencją o Prawach Dziecka i zwiększenie świadomości uczniów co do zakresu i istoty praw im przysługujących. Lekcja była poświęcona historycznemu dokumentowi, jakim jest Konwencja o Prawach Dziecka. Została ona przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w listopadzie 1989 roku po wnikliwej analizie praw i warunków życia w różnych krajach. W myśl tego dokumentu „dziecko – to każda istota ludzka poniżej 18 roku życia”. Konwencja zawiera zestaw obowiązków i norm międzynarodowych mających na celu obronę dzieci przed zaniedbywaniem i wykorzystywaniem.