Program edukacyjny „Znamię! Znam je?”

Obecnie, mimo rosnącej świadomości w zakresie profilaktyki i czynników ryzyka, czerniak stanowi nadal istotny problem społeczny. Głównym celem tego programu edukacyjnego jest Budowanie świadomości czerniaka oraz budowanie odpowiedzialnych zachowań i prozdrowotnych postaw wśród młodzieży.

W klasie siódmej na lekcji biologii przeprowadzona została lekcja o czerniaku „Znamię! Znam je? – co każdy powinien wiedzieć o czerniaku”. Nauczyciel przekazał informację, co to jest czerniak skóry, przedstawił cechy charakterystyczne czerniaka określone w kategoriach ABCDE. Uczniowie dostali karty / zdjęcia znamion, aby zaznaczyć na podstawie ABCDE czy zdjęcia przedstawiają czerniaka, czy też nie. Uczniom zaprezentowano film edukacyjny. Przedstawiono Złote Zasady ochrony przed czerniakiem. Zachęceni zostali przez nauczyciela do przekazania informacji rodzicom oraz odwiedzenia strony www.akademiaczerniaka.pl lub Facebooka kampanii „Znamię. Znam je?”, gdzie będą umieszczane dodatkowe, ciekawe i ważne informacje dot. czerniaka. Ponadto wypełnili ankiety dot. lekcji.