Program RAZEM ŁATWIEJ

Nasza szkoła bierze udział w projekcie organizowanym przez firmę Cogito oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń psychicznych, w tym depresji oraz zapobiegania samobójstwom dla dzieci i młodzieży na terenie województwa dolnośląskiego”, dla dzieci i młodzieży w wieku 10-19 lat.

Jesteśmy przekonani, że uczestnictwo w tak ważnym projekcie pozwoli zadbać o zdrowie psychiczne uczniów naszej szkoły.

Program kierowany jest do mieszkańców Województwa Dolnośląskiego.
Dane kontaktowe dot. realizacji Programu:
Koordynator regionu- Legnica

Małgorzata Maciejewska, te. 789 838 434, e-mail: malgorzata.maciejewska@cogitozdrowie.pl:
Infolinia
tel. 800 805 600 e-mail razemlatwiej@cogitozdrowie.pl