PROJEKT „FERIE Z EKONOMIĄ 3” DO REALIZACJI

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Męcince jako jedna z 50 szkół w Polsce zakwalifikował się do realizacji projektu edukacyjnego „Ferie z ekonomią 3”. Projekt jest realizowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie wraz z Narodowym Bankiem Polskim w ramach Programu Edukacji Ekonomicznej.
Projekt „Ferie z ekonomią” skierowany jest do uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych z gmin wiejskich. W ramach projektu uczniowie mają możliwość zdobycia wiedzy ekonomicznej, w tym m.in. w zakresie postaw przedsiębiorczych, bankowości (w tym produktów bankowych), sposobów planowania i zarządzania budżetem domowym oraz poznania zadań Narodowego Banku Polskiego i roli pieniądza w gospodarce narodowej.