PRZED NAMI 19 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY I KRZYWDZENIU DZIECI I MŁODZIEŻY

Przez pierwszych 19 dni listopada na całym świecie organizacje i instytucje pracujące z dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzinami mówią o szacunku, bezpieczeństwie, wolności. Prowadzą też szereg działań, których celem jest edukowanie w zakresie zapobiegania przemocy  oraz zapobiegania krzywdzeniu dzieci i młodzieży.

Kampania ma zasięg międzynarodowy, a jej inicjatorem jest genewska organizacja Women’s World Summit Foundation. Koordynowaniem przedsięwzięcia w Polsce zajmuje się  Fundacja po DRUGIE. Kampanię akcentuje kolor pomarańczowy, który w swojej wyrazistości ostrzegaprzed niebezpieczeństwem i zagrożeniem.

Realizując zadanie w naszej szkole skupimy się na zapobieganiu przemocy zarówno rówieśniczej, jak i przemocy ze strony dorosłych. Będziemy zbierać informacje, jak najskuteczniej stawić czoła współczesnym zagrożeniom społecznym, takim jak cyberprzemoc i uzależnienia. Sprawdzimy też swoje kompetencje społeczne w praktyce. A to wszystko w ramach twórczej pracy zespołowej!

Lokalnymi partnerami szkoły w realizacji projektu są:  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Męcince, Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Zapobiegania Przemocy w Rodzinie oraz Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.