„Przyroda łagodzi zmiany klimatu” zajęcia terenowe dla uczniów

Uczniowie klasy 8 wzięli udział w zajęciach terenowych na górze Górzec, które poprowadziły edukatorki z Fundacji Zielona Akcja w Legnicy. Zajęcia w terenie poświęcone były  takim zagadnieniom jak wpływ zmian klimatu na środowisko leśne, siedliska i gatunki, które są wskaźnikami zmian klimatu. Uczniowie pod opieką edukatorów prowadzili obserwacje siedlisk i gatunków oraz uczestniczyli w zabawach edukacyjnych. Zajęcia to świetny przykład nauki przez zabawę.

Działania to efekt realizacji  projektu „Dobry klimat dla regionu – działania praktyczne dla szkół i mieszkańców Dolnego Śląska w zakresie łagodzenia zmian klimatu“  dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.