Quo vadis absolwencie? – czyli moja przyszłość w moich rekach!

Kończysz szkołę, stajesz przed wyborem zawodu, specjalizacji, szkoły przygotowującej Ciebie do wybranego zawodu. Dookoła słyszysz głosy starszych, doświadczonych autorytetów, rodziców, kolegów, koleżanek. Jaki zawód wybrać? – to bardzo trudna decyzja dla każdego ucznia.

Karierę zawodową trzeba świadomie zaplanować. Warto wyznaczyć sobie cel bądź cele, do których będziemy dążyć. Zanim to jednak nastąpi, należy poznać szereg czynników warunkujących właściwe zaplanowanie przyszłości. Do podjęcia trafnej i przemyślanej decyzji już zaczęli się przygotowywać uczniowie klasy Va i Vb  z Zespołu Szkół w Męcince. Uczestniczyli oni w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez doradców zawodowych z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Legnicy. Uczniowie dowiedzieli się jak poznać siebie, swoje mocne i słabe strony oraz czym kierować się przy wyborze zawodu. Przed uczniami jeszcze kilka spotkań z doradcami, życzymy uczniom samych trafnych wyborów związanych z ich przyszłością.