Realizacja Programu #UPRIGHT – kolejne zajęcia w kl. 5

W klasie 5 odbyły się kolejne dwie lekcje z wykorzystaniem programu UPRIGHT. „Nastawienie na rozwój” na lekcji języka polskiego oraz na godzinie wychowawczej „Odporność emocjonalna” – nauka uzyskiwania równowagi po niepowodzeniach.