Realizujemy projekt edukacyjny PRZYSTAŃ W SIECI

W odpowiedzi na coraz szersze upowszechnienie dostępu do sieci wśród młodzieży oraz związane z tym zagrożenia, Facebook, NASK i UNICEF Polska zaprosiły naszą Szkołę do udziału w projekcie edukacyjnym „Przystań w sieci”. Celem projektu jest uświadomienie naszym uczniom zagrożeń, z jakimi mogą się zetknąć w internecie oraz nauczenie ich krytycznego podejścia do treści, jakie znajdują w sieci.
Skorzystają też nasi zaangażowani w przedsięwzięcie Nauczyciele , którzy zdobędą odpowiednią wiedzę, jak zapobiegać i reagować na cyfrowe niebezpieczeństwa.
Projekt został objęty honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.
9 lutego obchodzić będziemy Dzień Bezpiecznego Internetu! Nasza Szkoła i Przedszkole podejmą inicjatywy w tym zakresie, a działania edukacyjne w ramach kursów e-learningowych realizujemy już od kilku miesięcy. Powoli zbliżamy się do półmetka! Liczymy, że niebawem Uczniowie dogonią w wynikach Nauczycieli
Szczegółowe informacje o projekcie można odnaleźć pod linkiem
Przystań w sieci https://przystanwsieci.pl/