Rekrutacja 2022/2023

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023:
– do oddziału przedszkolnego rozpoczyna się 14 lutego 2022 r. i trwa do 31 marca 2022 r.,
– do klas pierwszych od 1 marca 2022 r. do 31 marca 2022 r.
Dokumenty potrzebne do rekrutacji dostępne są na stronie: http://szkola.mecinka.pl/ ,
oraz http://szkola.bip.mecinka.pl/ , w sekretariacie szkoły.
Kartę zapisu do świetlicy należy dostarczyć przy potwierdzaniu woli.
Podpisane przez oboje rodziców dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu szkoły w dni robocze w godz. 7.00-15.00.