Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji do przedszkoli i klasy pierwszej od 20.04 do 30.04.2021 r. należy dostarczyć do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Męcince dokumenty „Potwierdzające wolę zapisu dziecka w przedszkolu, do którego zostało zakwalifikowane”. Dokumenty dostępne są na stronie szkoły.
W dniu 6.05.2021 r. opublikowane zostaną listy dzieci przyjętych do przedszkola i do klasy pierwszej.