„Rok dla Niepodległej” – konkurs recytatorski

18 maja 2018 roku w Zespole Szkół w Męcince odbył się III Międzyszkolny Konkurs Recytatorski pt. „Polska – moja Ojczyzna” skierowany do uczniów klas I-III. Celem konkursu było budowanie u dzieci świadomości narodowej, pogłębianie uczuć patriotycznych oraz popularyzacja i rozwijanie wiedzy o Polsce. Działanie to zostało zaplanowane w ramach obchodów 100-lecia niepodległości Polski.

W tym roku do konkursu przystąpiło 17 uczestników reprezentujących sześć szkół: Szkołę Podstawową im. Piastów Śląskich w Piotrowicach, Szkołę Podstawową w Sadach Górnych, Szkołę Podstawową im. H. Sienkiewicza w Kościelcu, Szkołę Podstawową im. J. Kusocińskiego w Wiadrowie, Szkołę Podstawową w Targoszynie i Szkołę Podstawową im. M. Kopernika w Męcince. Młodzi recytatorzy prezentowali wysoki poziom przygotowania do konkursu. Wykazali się bardzo dobrą pamięcią, dykcją i doskonałą umiejętnością interpretowania tekstu. Doskonale potrafili opanować tremę. Wspaniała, młoda widownia oklaskiwała gromkimi brawami każdego z uczestników. Młodych artystów oceniała komisja konkursowa w składzie:

1.Przewodnicząca – Pani Bogusława Kałużna, Dyrektor Zespołu Szkół w Męcince,

  1. Pani Elżbieta Chodor – pełniąca obowiązki kierownika Gminnej Biblioteki w Męcince,
  2. Pani Jolanta Klęk –nauczyciel SP w Kościelcu,
  3. Pani Monika Kawalec – opiekun ze SP w Sadach Górnych,
  4. Pani Teresa Podolska –nauczyciel z SP w Targoszynie.

Jury wyłoniło laureatów w następujących kategoriach:

Uczniowie klas pierwszych

I miejsce ex aequo – Kornel Baniecki SP Targoszyn, Julia Jarocha SP Męcinka, Maja Koszela SP Piotrowice,

II miejsce – Amelia Muczyń SP Kościelec,

III miejsce – Patryk Hajduga SP Sady Górne.

Uczniowie klas drugich

I miejsce – Jagoda Sobotkiewicz SP Męcinka

II miejsce – Zofia Kawalec SP Sady Górne

III miejsce – Marika Samojedy SP Targoszyn

Uczniowie klas trzecich

I miejsce – Patryk Stadnik SP Męcinka

II miejsce – Oskar Larysz SP Sady Górne

III miejsce ex aequo – Szymon Czyżewski SP Kościelec, Oskar Omylanowski SP Piotrowice

Laureaci i pozostali uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody, które ufundowała Rada Rodziców, biblioteka szkolna i prywatni sponsorzy.

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy udanych występów i życzymy dalszych sukcesów. Opiekunom dziękujemy za poświęcony czas i przygotowanie swoich wychowanków do konkursu.

Iwona Pawelec