Rozpoczęcie roku szkolnego 2022-2023

1 września 2022 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Męcince zabrzmiał pierwszy powakacyjny dzwonek. Nowy rok szkolny 2022-2023 powitała cała szkolna społeczność. Pierwszy dzień w szkole poprzedziła msza św., w której uczestniczyli chętni.

W uroczystym szkolnym apelu wzięli udział zaproszeni goście: Wójt Gminy Męcinka Mirosław Brzozowski, jego zastępca Arleta Gregulska-Oksińska, rodzice uczniów, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz uczniowie. Wszystkich przybyłych powitała dyrektor Bogusława Kałużna, która przedstawiła również nowych nauczycieli rozpoczynających w tym roku szkolnym pracę w szkole w Męcince. Wójt Mirosław Brzozowski życzył wszystkim realizacji planów i zamierzeń, a także miłych wspomnień i wielu przyjaźni.