Spacer dendrologiczny po parku w Sichowie

29 października klasa V uczestniczyła w wycieczce edukacyjnej po parku w Sichowie. Celem spotkania było utrwalenie i poszerzenie wiadomości dotyczących znajomości otaczającej przyrody, życia roślin i zwierząt oraz integracja zespołu dzieci poprzez wspólne spędzanie czasu, naukę i rekreację. Rozbudzanie ciekawości i aktywności poznawczej. Rozwijanie umiejętności posługiwania się prostymi przyrządami do obserwacji przyrodniczych. Dostrzeganie i docenianie walorów przyrodniczych swojego regionu.

Uczniowie uczestniczyli w rozmowie z dendrologiem przy stanowisku z rekwizytami – fragmenty drzew o ciekawych i dydaktycznych kolorach, często z widocznymi owocnikami grzybów oraz z widocznymi procesami zachodzącymi w życiu drzew. Uczniowie zapoznali się z różnymi ciekawostkami o drzewach i ich roli w życiu naszej planety oraz w naszym życiu. Obserwowali życie toczące się wokół nas za pomocą lornetek, kamery termowizyjnej i kamery endoskopowej. Dendrolog omówił zagadnienia gatunków obcych i inwazyjnych. Uczestnicy wykonali ćwiczenia z podstawowego badania wody oraz odnajdywali gatunki inwazyjne lub obce, a także gatunki chronione związane z drzewami. Na zakończenie wzięli udział w konkursach i zabawach terenowych o charakterze edukacyjnym.