Spotkanie z biskupem

15 października naszą szkolną wspólnotę odwiedził Ksiądz Biskup Zbigniew Kiernikowski w ramach wizytacji kanonicznej parafii Męcinka. Był to bardzo uroczysty dzień. Dyrektor Bogusława Kałużna przywitała Księdza Biskupa. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Męcinka Mirosław Brzozowski, który wyraził wielką radość z odwiedzin tak dostojnego Gościa. Po słowach powitania głos zabrali uczniowie klasy VII, VIII oraz Staś Wojnarowicz z klasy III, przygotowani przez panią katechetkę Iwonę Torończak-Kaczor. Wykonali Teatr Cieni o Świętym Stanisławie Kostce, patronie dzieci i młodzieży. Uczniowie pięknie mówili o potrzebie świętości w dzisiejszych czasach. Po uroczystym apelu Ksiądz Biskup wyraził wielkie uznanie dla dzieci i młodzieży oraz pani Iwony za tak misternie przygotowany apel.  Pobłogosławił wszystkim zebranym i udał się na rozmowę z dyrekcją i nauczycielami przy słodkim poczęstunku.