SPRAWNY DOLNOŚLĄZACZEK

W roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej w Męcince kontynuowany jest projekt „Sprawny Dolnoślązaczek”. Uczniowie klas pierwszych raz w tygodniu uczestniczą w zajęciach ruchowych prowadzonych przez wychowawców w asyście nauczyciela wychowania fizycznego.

Celem projektu jest zachęcenie uczniów do podejmowania różnych form aktywności ruchowej oraz rozwijanie sprawności fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem uzdolnień koordynacyjnych, mających istotne znaczenie w rozwoju i funkcjonowaniu małej motoryki dziecka.
Ideą programu „Sprawny Dolnoślązaczek” jest propagowanie aktywnej postawy zdobywania odznak sportowych. Uczniowie przez cały rok szkolny nabywają podstawowe umiejętności ruchowe, które pozwolą im zdobyć odznaki:
Rowerzysta – Turysta; Gimnastyk – Tancerz; Saneczkarz – Narciarz; Piłkarz – nożny/ręczny/koszykarz/ siatkarz; Lekkoatleta; Pływak – Wodniak.
Młodzi sportowcy na pierwszych zajęciach otrzymali książeczki, do których będą wklejać swoje zdobyte odznaki sprawności.