Sprzątanie świata łączy ludzi…

30 Akcja Sprzątanie Świata – Polska 2023 pod hasłem „Sprzątanie świata łączy ludzi” z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Męcince – do tej akcji włączyła się cała nasza szkoła. Uczniowie od klas I – VIII oraz przedszkole grupa 0a i 0b. 18.09.2023r. wyposażeni w rękawiczki i worki wyruszyli porządkować teren. Uczniowie  zadbali o piękny wygląd terenu wokół szkoły i całej miejscowości Męcinka.

Mamy nadzieję, że zdobyte doświadczenia zaowocują w przyszłości dobrymi ekologicznymi nawykami.

„Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Kształtowanie postaw i świadomości ekologicznej uczestników, odpowiedzialności za stan środowiska, przeniesienie postaw na praktykę codzienną, propagowanie aktywnej edukacji ekologicznej prowadzonej w terenie, na świeżym powietrzu, wspieranie lokalnych inicjatyw służących ochronie środowiska.

Ta akcja na długo pozostanie w naszej pamięci. DZIĘKUJEMY! Za wasze zaangażowanie. Za każdą akcję terenową. Za każdą lekcję poszanowania Ziemi, na której żyjemy. Za Wasz czas i za to, że troszczycie się o swoją najbliższą okolicę. Jesteście wielcy! Wielkie zielone serce dla WAS.