Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

W piątek – 28.09.2018r. w naszej szkole odbył się 3 Turniej Znajomości Tabliczki Mnożenia wśród uczniów klas IV – VIII. Turniej został przygotowany przez nauczycieli matematyki. Podczas trwania zawodów uczniowie mieli wykazać się wiedzą z zakresu tabliczki mnożenia na czas. Druga konkurencja polegała zarówno na znajomości tabliczki jak i sprawności fizycznej, ponieważ uczniowie mieli odnaleźć ukryte na terenie szkoły działania i je rozwiązać. Niezwyciężone w tym Turnieju okazały się klasy VI i VIIIb. Prócz tego dorośli również mogli wykazać się znajomością Tabliczki Mnożenia, trzyosobowa reprezentacja przepytywała pracowników szkoły, przedszkola i gminy. Dorośli wywiązali się z tego zadania śpiewająco, wszyscy pytani nieomal bezbłędnie odpowiadali na wylosowane zagadnienia.