Światowy Dzień Wody

22 marca na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Wody. Święto zostało ustanowione w celu podniesienia świadomości, jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów.

Obchody święta przyczyniają się do pogłębiania szacunku do wody, która ze względu na swą pozorną dostępność w warunkach klimatu umiarkowanego często bywa marnotrawiona. O tym jak ważna jest woda, przypomnieli społeczności szkolnej uczniowie klas piątych i ósmych przygotowując gazetkę informacyjną i plakaty w ramach lekcji geografii.