Światowy Dzień Wody

22 marca obchodziliśmy w naszej szkole w pracy zdalnej Światowy Dzień Wody w ramach realizacji przedsięwzięcia #PolskaAkcjaHumanitarna, pod nazwą „Zróbmy Szum Wokół Wody”. Akcję przeprowadziła nasza szalona pani od biologii – Grażyna Puciato, a wspierał ją po cichutku Samorząd Uczniowski. Wychowawcy klas zorganizowali na godzinach wychowawczych pokazy filmów, dyskusje, quizy i klasowe konkursy na podstawie materiałów i scenariuszy lekcji udostępnionych przez PAH.

Światowy Dzień Wody został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1992 roku. Powodem ustanowienia święta był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody. Ta ogólnoświatowa akcja ma zwrócić uwagę ludzi na niewielkie zasoby wody pitnej, które posiadamy i, co za tym idzie, konieczność dbania o nie.

Uczniowie wykonali prace plastyczna „Woda jako źródło ekologicznej energii – dawniej i dziś”, pracę odpadową „Rycerz obrońca czystości wód” oraz pracę literacką „Szanuj wodę”. W ramach obchodzonego Dnia Wody przeprowadzony został konkurs wiedzy o wodzie „Co wiem na temat zagrożeń i ochrony wody”. Uczniowie przygotowali także plakaty promujące oszczędzanie wody na zajęciach z informatyki z panią Beatą Melnarowicz.