Światowy dzień zdrowia 2021

7 kwietnia 2021 obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia. Celem tego święta jest zwrócenie szczególnej uwagi na najbardziej istotne problemy zdrowotne społeczeństw na świecie.
Corocznie, od 1950 r., w dniu 7 kwietnia, w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia. Każdego roku motyw przewodni Światowego Dnia Zdrowia poświęcony jest innej tematyce, która podkreśla priorytetowy obszar problemów w obszarze zdrowia publicznego na świecie. W 2021 roku hasło Światowego Dnia Zdrowia przypada na 7 kwietnia (środa) – Ratujmy życie! Bezpieczne szpitale w czasie katastrof! Powszechne ubezpieczenie zdrowotne!
Motyw przewodni związany jest z obecną sytuacją epidemiologiczną i działaniami związanymi z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Co V-2 .Obecna sytuacja epidemiologiczna, podkreśla istotne znaczenie służby zdrowia, dostępu do leczenia a przede wszystkim podkreślenie roli personelu medycznego w czasie pandemii.
W obecnej sytuacji słowa Arthura Schopenhaura „Choć zdrowie nie jest na pewno wszystkim, to bez zdrowia wszystko jest niczym” nabierają szczególnego znaczenia. W tym okresie powinniśmy dbać zarówno o swoje zdrowie fizyczne, jak i psychiczne.
Obecna sytuacja epidemiczna oraz związane z tym zmiany w funkcjonowaniu społecznym mogą znacząco wpływać na nasze samopoczucie, wywołując niepokój oraz lęk. W tym okresie powinniśmy dbać zarówno o swoje zdrowie fizyczne, jak i niezwykle ważne zdrowie psychiczne.
Nasza Szkoła i Nasi Wspaniali uczniowie w zakresie zdalnego nauczania podjęli działania związane ze zdrowiem. Wzięli udział w konkursie wiedzy o zdrowiu i wykonali prace plastyczne pod hasłem „Jestem zdrowy, bo….”. Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy zaangażowali się i gratulujemy kreatywności przy realizacji tego zadania.

WYNIKI KONKURSU

CELE KONKURSU:

  • propagowanie wśród uczniów wiedzy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia;
  • nabywanie prozdrowotnych przyzwyczajeń i nawyków;
  • wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym i zdrowym środowisku;
  • pogłębianie wiedzy na temat zasad higieny osobistej, odzieży i otoczenia;
  • poznawanie znaczenia pokarmów i ich podstawowych składników dla prawidłowego funkcjonowania organizmu młodego człowieka;
  • poznawanie znaczenia ruchu i ćwiczeń fizycznych dla prawidłowego rozwoju;
  • nabywanie umiejętności dbania o swoje zdrowie;
  • kształtowanie aktywnej postawy wobec własnego zdrowia  i innych;
  • uwrażliwienie na zdrowotne potrzeby swoje i innych;
  • stwarzanie sytuacji do kształtowania w uczniach postawy prozdrowotnej