Święto Konstytucji 3 Maja

W tym roku mija 230 lat od uchwalenia Konstytucji 3 maja. Sejm Czteroletni zwany Wielkim uchwalił 3 maja 1791 roku ustawę regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją. Wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej

.