Święto Odzyskania Niepodległości

Z okazji 104. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Męcince przygotowali montaż słowno-muzyczny upamiętniający to bardzo ważne wydarzenie. Uroczysty apel rozpoczął się tuż po godzinie 11, by wspólnie odśpiewać nasz hymn narodowy w ramach akcji „Szkoła do hymnu”.

Uczniowie w bardzo ciekawy sposób przedstawili drogę do wolności, zwracając szczególną uwagę na takie wydarzenia jak stworzenie przez Józefa Piłsudskiego niezależnej i tajnej Organizacji Wojska Polskiego, aktywne uczestnictwo Brygady Legionów Polskich przeciwko zaborcom, utworzenie Komitetu Narodowego Polski na czele z Janem Dmowskim, powołanie Rady Regencyjnej, a skończywszy na podpisaniu rozejmu, który zakończył pierwszą wojnę światową. Młodzież szkolna zachęcała wszystkich uczestników wydarzenia do zachowań patriotycznych, dbania o to, co polskie i szacunku do siebie nawzajem.