„Szkoła do hymnu” 2020

PO RAZ KOLEJNY ZGŁOSILIŚMY SZKOŁĘ DO UDZIAŁU W AKCJI „Szkoła do hymnu” 2020
10 listopada w dzień roboczy przed Narodowym Świętem Niepodległości o symbolicznej godzinie 11:11 zaśpiewamy „Mazurka Dąbrowskiego”. Będziemy łączyć się za pomocą komunikatorów i zaśpiewamy hymn w formie on-line.