Szkoła realizuje zajęcia z pływania w ramach rządowego programu „Umiem pływać”

Zajęcia sportowe realizowane w ramach programu powszechnej nauki pływania to przede wszystkim nauka podstawowych umiejętności pływania, jak też możliwość rozwijania i podnoszenie sprawności fizycznej. Uczestnictwo w programie ma na celu zachęcenie do systematycznego uprawiania sportu oraz prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia. Należy podkreślić, że dzieci bez względu na poziom umiejętności i sprawności fizycznej mogą uczestniczą w zajęciach prowadzonych na basenie. Projekt obejmuje 20 godzin nauki pływania dla dwóch 15 osobowych grup. Realizacja 10 godzin za okres marzec – czerwiec oraz 10 godzin za okres wrzesień – listopad 2020 r. W szkole w Męcince biorą udział w projekcie uczniowie z klasy II i III.