Szkolenie pracowników

Pracownicy naszego zespołu zostali przeszkoleni z pierwszej pomocy przedmedycznej. Celem tego wydarzenia było nie tylko podniesienie kompetencji, ale również zwiększenie poczucia bezpieczeństwa naszych uczniów.