Szkolny konkurs mitologiczny rozstrzygnięty

Antonina Jarecka, Michał Rodzeń i Piotr Olejnik – Laureatami Szkolnego Konkursu Mitologicznego! W konkursie wzięło udział 11. uczniów ze szkoły podstawowej, jednak Antonina Jarecka – uczennica klas 8a i Michał Rodzeń – uczeń klasy 8 b, i Piotr Olejnik – uczeń klasy 7b, uzyskali największą ilość punktów.

Uczniowie rozwiązywali test, który składał się z 30 pytań zamkniętych, a ich zakres wymagań oparty był o realizowany program nauczania i dotyczył znajomości mitów, losów bohaterów mitologicznych, związków frazeologicznych związanych z mitologią, a także z geografią mitologiczną.
Celem konkursu była popularyzacja wiedzy o mitologii greckiej i jej ponadczasowości, rozwijanie zainteresowań uczniów kulturą starożytną, rozwijanie ich kreatywności oraz uświadomienie, jaki wpływ na język współczesny ma mitologia.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, a pozostałych uczniów zapraszamy do kolejnego konkursu pt.”Znam Opowieść Wigilijną”. Tym razem będą ze sobą rywalizowały klasy siódme i ósme.
O szczegółach konkursu poinformują nauczyciele języka polskiego.