Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Zapraszamy uczniów kl. 8 i rodziców do zapoznania się z informacjami o terminach rekrutacji do szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych  na rok szkolny 2021/2022.  Informacje MEN poniżej.

https://dokumenty.mein.gov.pl/4f54cb9b-99fa-4112-8fdd-4abe5d0afe8b/terminyrekrutacjidoszkolnarokszkolny20212022.pdf

terminypostepowaniarekrutacyjnegonarokszkolny20212022