Totus Tuus – Dzień Papieski

XX Dzień Papieski został uczczony w naszej szkole poprzez zorganizowanie audycji radiowej, którą przygotowała klasa V. Przypominając życie i nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II uczniowie zaakcentowali tegoroczne hasło Totus Tuus-Cały Twój, które niejednokrotnie widzieliśmy na herbie Papieża Polaka. Słowa Totus Tuus – Cały Twój Maryjo, wyrażają postawę Jana Pawła II wobec Boga i Maryi, a w konsekwencji do człowieka i całego świata. Jego życie było zawierzeniem się Bogu przez Maryję. I przychodzi pytanie o nasze życie, w którym powinniśmy odpowiedzieć sobie na pytania: Czy Matka Boga jest Matką mojej codzienności? Czy pozwalam, by Jej obecność przenikała moje życie? Uczniowie chcąc zawierzyć się Matce Bożej zainicjowali modlitwę różańcową i z całą szkolną wspólnotą odmówili dziesiątek różańca świętego.