Trwają egzaminy klas ósmych

Od 25 do 27 maja trwają egzaminy dla uczniów kończących klasę ósmą. To pierwszy poważny egzamin w ich życiu. We wtorek ósmoklasiści zmagali się z przedmiotami humanistycznymi, w środę piszą egzamin z części matematycznej, zaś ostatniego dnia z języka angielskiego.

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wymagania określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla klas I–VIII. Sprawdza, w jakim stopniu uczniowie opanowali wiadomości i nabyli umiejętności z takich przedmiotów jak język polski, matematyka i język obcy. Jest kluczowym elementem branym pod uwagę w procesie rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych.

Życzymy naszym uczniom powodzenia i trzymamy kciuki!