Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Męcince aktywnie włączyli się do działań w ramach ogólnopolskiej akcji profilaktycznej pn.: Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych”.

Podczas zajęć świetlicowych i innych wysłuchali prelekcji w w/w zakresie, wykonywali różne zadania, prace plastyczne, gazetkę tematyczną. Celem akcji jest przekazanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do dbania o zdrowie własne i najbliższych oraz kształtowanie postaw prozdrowotnych