Tydzień Matematyki w szkole

4 marca 2022 r. zainaugurowaliśmy szkolny Tydzień Matematyki. W ramach tego tygodnia dzieci wykonywały plakaty związane z matematyką, rozwiązywały quiz Skojarzenia Matematyczne oraz przedstawiały liczbę π w dowolnej formie.

Najwięcej punktów w skojarzeniach matematycznych na jednego ucznia w klasie zdobyła klasa VIII a, na drugim miejscu uplasowała się klasa VIII b. Trzecie miejsce przypadło klasie VII a. Uczniowie mogli zapoznać się z historią liczby pi oraz sylwetkami osób, które się nią zajmowały w przeszłości. W klasie matematycznej zaprezentowano plakaty wykonane przez poszczególne klasy. Na szczególną uwagę zasługuje plakat klasy VII b oraz VII a, można było zapoznać się z wierszem Wisławy Szymborskiej „Godna podziwu liczba pi” oraz z rozwinięciem liczby pi do 204 miejsc po przecinku.

Najmłodsi uczestnicy szkolnego Dnia Matematyki – przedszkolaki także mogły się wykazać swoimi wiadomościami i umiejętnościami w zorganizowanych dla nich zajęciach z matematyki. Warto pamiętać, że Międzynarodowy Dzień Matematyki obchodzony jest 12 marca, a 14 marca święto liczby π.

Matematyczne święto zostało zapoczątkowane przez organizację “World Education Games” w 2007 roku. W Polsce pierwsze obchody „Dnia Matematyki” odbyły się 12 marca 2014 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Doskonalenia i Rozwoju 4improve. Wówczas wzięło w nich udział ponad 100 szkół z całej Polski.

Z kolei święto liczby „pi” łączy się również z datą urodzenia Alberta Einsteina, dlatego też jest obchodzony w wielu szkołach i na uczelniach. W anglosaskich krajach istnieje nawet tradycja przygotowywania tego dnia „Pi pie”, czyli ciasta Pi. Przygotowywane są wtedy spotkania, na których prowadzi się dyskusję na temat tej magicznej liczby. Pierwszy raz „Dzień Liczby Pi” zorganizowano w roku 1988 w muzeum nauki Exploratorium w San Francisco. Inicjatorem wydarzenia był Larry Shaw. W roku 2009 Izba Reprezentantów w Stanach Zjednoczonych przegłosowała uchwałę, która już oficjalnie wprowadziło nowe święto, czyli „Dzień liczby Pi”. Obchody tego dnia mają na celu popularyzację matematyki jako naukowej dziedziny.