Uniwersytet Dzieci w klasie VIa

Uniwersytet Dzieci to fundacja , która działa non – profit na rzecz pozytywnej zmiany edukacji. Zachęca dzieci do rozwoju i poznawania świata, wspierając edukację dzieci w szkołach podstawowych. Od 2007 roku realizuje nowoczesny program edukacyjny oparty na dziecięcej ciekawości i pasji. Misją fundacji jest rozwijanie potencjału twórczego i intelektualnego dzieci, aby mogły one w pełni korzystać ze swoich talentów, zrozumieć świat i skutecznie działać.

Mogli się o tym przekonać uczniowie klasy VI A Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Męcince, którzy od tego roku są studentami Uniwersytetu Dzieci i wzięli udział w projekcie edukacyjnym pt. „Ja w społeczeństwie. Jak mogę zmienić świat?”.
Podczas zajęć analizowali takie wartości, jak: odpowiedzialność, tolerancja, czy wsparcie innych. Dzięki projektowi rozwijali wrażliwość na potrzeby wspólnoty lokalnej oraz znajomość powszechnie przyjętych zasad. Uczniowie mieli również okazję budować postawę świadomego uczestnictwa i twórczego zaangażowania w życie społeczne.
Uczniowie naszej szkoły w ramach projektu zrealizowali 8 wybranych scenariuszy, związanych z tematem projektu: Czym jest empatia?, Co to znaczy być odpowiedzialnym?, Czy wolontariat może być kluczem do kariery?, Ile kultur zmieści się w jednym mieście?, Jak stworzyć przepis na tolerancję?, Jak świadomie podejmować decyzje? Jak wspierać osoby niepełnosprawne? Na czym polega budżet obywatelski?
Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie rozwinęli postawę aktywności obywatelskiej i zaangażowania społecznego oraz nauczyli się dzielić zadaniami w grupie, współpracować i dążyć do wspólnego celu.