UPRIGHT na lekcji języka angielskiego w klasie 5

Kim jest dobry przyjaciel? Co to są relacje? Jakie umiejętności interpersonalne są ważne? Jak podtrzymywać i rozwijać relacje?  Co to jest życzliwość, empatia, bezinteresowność? Wszystkie te pytania znalazły odpowiedź na kolejnych zajęciach UPRIGHT. Relacje to także rozmowy. Uczniowie wykonali mini-komiksy w języku angielskim ilustrujące nawiązywanie relacji z nowopoznanymi rówieśnikami, a przy okazji powtórzyli budowę odpowiedzi i pytań o imię,  wiek, pochodzenie oraz o ulubione filmy, kolory, zwierzęta. Także same relacje między uczniami zostały wzmocnione poprzez współpracę w parach i wspólne tworzenie małych „arcydzieł”.