#UPRIGHT RADZENIE SOBIE – lekcja w kl. 5

7 grudnia – rozwiązywanie konfliktów w  kl.5… zajęcia z pedagogiem

Konflikty to naturalne zjawisko w każdej społeczności, są powszechne i nieuniknione. Pojawiają się w sytuacjach, kiedy ludzie nie zgadzają się ze sobą oraz nie rozumieją swoich potrzeb. KONSTRUKTYWNE ROZWIĄZANIE KONFLIKTU pozwala poradzić sobie w trudnej sytuacji bez negatywnych skutków dla stron konfliktu.