Uroczyste otwarcie pracowni komputerowej

W naszej szkole 19 grudnia miało miejsce szczególne wydarzenie: OTWARCIE MOBILNEJ PRACOWNI KOMPUTEROWEJ. W uroczystości uczestniczyli m. in. Mirosław Brzozowski – Wójt Gminy Męcinka, Jolanta Cisoń – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piotrowicach, Jagoda Jarecka – absolwentka szkoły i autorka pracy plastycznej, Paweł Jarecki – rodzic Jagody, Bogusława Kałużna – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Męcince, Monika Malinowska – Zastępca Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Męcince.

Mobilna pracownia komputerowa to NAGRODA w Ogólnopolskim Konkursie pod nazwą Pracownia Kompetencji Cyfrowych. Konkurs został współfinansowany ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Organizatorem był Państwowy Instytut Badawczy NASK w Warszawie. Nagroda to mobilna pracownia komputerowa składająca się z 16 laptopów wraz z przenośną szafą oraz interaktywny monitor. Wartość pozyskanego sprzętu wynosi 44 243,10 zł.

Należy zaznaczyć, że konkurs rozgrywany był w trzech kategoriach wiekowych. Nasza szkoła aplikowała we wszystkich kategoriach, ale żeby zgłosić przygotowany wniosek przez opiekuna musieliśmy wykonać kilka działań. Najpierw na zajęciach z informatyki zrealizowaliśmy kursy e-learningowe dotyczące bezpieczeństwa w sieci. Przygotowaliśmy w oparciu o zdobytą wiedzę projekt kolorowanki dotyczącej sposobów na zachowanie równowagi cyfrowej, plakat z hasłem promocyjnym na temat właściwego zachowania w sieci oraz hasło kampanii w mediach społecznościowych wraz z przykładowym postem odnoszącym się do cyberzagrożeń i sposobów ochrony przed cyberatakami. Opracowane wnioski z załącznikami zgłosiliśmy do organizatora konkursu i dziś cieszymy się, że kapituła konkursu doceniła nasz wysiłek w jednej z kategorii, mianowicie w grupie klas VII- VIII i szkół ponadpodstawowych. JURY konkursu wyróżniło pracę Jagody Jareckiej, która podczas uroczystości odebrała nagrodę specjalną za wkład w pozyskanie nagrody.

Podczas uroczystości uczniowie zaprezentowali wykonane i zaprogramowane roboty. Dużo emocji dostarczyły przeprowadzone pokazy wykorzystania sztucznej inteligencji. Pokazy potwierdzają, że nauka, praca, sprawy urzędowe czy komunikacja – niemal każdy aspekt życia przenosi się do Internetu. Dlatego też cyfrowe kompetencje są jednymi z kluczowych dziś umiejętności. Ich rozwijanie jest jednym z ważniejszych elementów dzisiejszej edukacji. Pozyskane przez szkołę laptopy otwierają nowe perspektywy dla uczniów, jak i nauczycieli.