Utwory patriotyczne na ustach dzieci i młodzieży

W Zespole Szkół w Męcince 8 listopada miał miejsce konkurs recytatorski pt. „Utwory patriotyczne na ustach dzieci i młodzieży”. W konkursie wzięło udział 16 uczniów.
Jury – nauczyciele poloniści Żaneta Majchrzak, Małgorzata Wnuk i Agnieszka Śmiłowska po wysłuchaniu wszystkich recytacji postanowiło przyznać następujące nagrody: w grupie młodszej – I miejsce – Milenie Cholewińskiej, II miejsce – Igorowi Rudanieckiemu, III miejsce – Marcie Malinowskiej. W grupie starszej I miejsce zdobyła Natalia Pastuła, II miejsce – Marcelina Maniecka, a trzecie – Julita Cholewińska. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców. Serdecznie gratulujemy!