Utworzyliśmy Szkolne Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Miło nam poinformować, iż w październiku br. w naszej szkole utworzono Koło Przyjaciół Dzieci. Funkcjonowanie koła na terenie placówki oświatowej wzbogaca działalność opiekuńczo-wychowawczą, a uczniom daje możliwość uczestnictwa w różnych konkursach plastycznych, fotograficznych, literackich, a także na preferencyjnych warunkach w koloniach i zimowiskach TPD.

Szkolne Koło TPD  przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Męcince działa w ramach Oddziału Okręgowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (TPD) jest ogólnopolskim pozarządowym stowarzyszeniem  pożytku publicznego zrzeszającym osoby fizyczne i prawne działające na rzecz i dla dobra dzieci oraz ich rodzin. Towarzystwo było i jest orędownikiem wszechstronnego rozwoju dzieci, wychowania ich na ludzi wrażliwych na krzywdę i niesprawiedliwość społeczną, uspołecznionych, gospodarnych, pracowitych, tolerancyjnych oraz dobrze przygotowanych do życia w rodzinie i demokratycznym społeczeństwie. Ruch ten na ziemiach polskich ma już ponad 100letnią tradycję, w obecnym kształcie i strukturach w Legnicy działa od 1945r. Posiada własne logo i działa w oparciu o statut.

Do najważniejszych zadań  Koła należy: ochrona i promowanie praw dziecka, prowadzenie działalności charytatywnej, pomoc dzieciom będącym w trudnej sytuacji materialnej, udzielanie pomocy w przypadkach losowych, promowanie postaw prozdrowotnych, proekologicznych i profilaktycznych, pomoc w organizowaniu wolnego czasu dzieciom, organizowanie zajęć tematycznych, integracja z dziećmi z innych placówek.

Do koła należą chętni nauczyciele, a także uczniowie, którzy pragną bezinteresownie angażować się w pomoc potrzebującym. 20.10.2022 r. w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jaworze odbyła się narada rejonowa TPD, której tematem było omówienie zadań TPD do realizacji w roku szkolnym 2022/2023 oraz przekazanie materiałów metodycznych i terminów przedsięwzięć.