W Starej Kopalni w Wałbrzychu

11 lutego wyruszyliśmy na wycieczkę do Starej Kopalni w Wałbrzychu. Uczniowie mieli możliwość dowiedzieć się co to jest szychta, marka górnicza lub sercówka. Z czego składał się aparat ucieczkowy i co kryje się pod pojęciem fedrowanie. Dzieci poznały jak wyglądał dzień pracy górnika oraz miały możliwość spróbować swoich sił podczas lekkich prac górniczych pod ziemią. Uczestnicy wycieczki poznali również kopalniane legendy i tajemnicze postacie. Każdy z uczniów miała możliwość wziąć udział w warsztatach rozpoczynających się od wejścia na wieżę widokową. Panorama Wałbrzycha oraz industrialny krajobraz stały się inspiracją do stworzenia własnego projektu unikatowego obrazka. Po wykonaniu szkicu uczestnicy mogli przejść do pracowni w Centrum Ceramiki Unikatowej, gdzie każdy przeniósł swój szkic na szkło używając do tego celu farb akrylowych. Każdy z uczestników wycieczki zabrał swój unikatowy obrazek ze sobą na pamiątkę.