Warsztaty chemiczne we Wrocławiu

W czwartek 09 maja 2019 r. grupa uczniów z Zespołu Szkół w Męcince brała udział w wyjazdowych warsztatach chemicznych w laboratoriach Wydziału Chemicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Wyjazd był sfinansowany z funduszy projektu realizowanego w szkole „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Męcinka „. 41 uczniów uczestniczyło w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału. Temat zajęć dotyczył różnych typów reakcji chemicznych. Po zapoznaniu się z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w pracowni młodzi eksperymentatorzy samodzielnie wykonywali doświadczenia i na podstawie obserwacji wyciągali wnioski, które ostatecznie zapisywali w postaci równań reakcji chemicznych. Uczestnicy nabrali umiejętności posługiwania się sprzętem laboratoryjnym, rzetelnego opisu eksperymentu – łączyli wiedzę teoretyczną z praktyką. Najciekawsze z przeprowadzonych doświadczeń to spalanie magnezu, reakcja analizy nadtlenku wodoru pod wpływem MnO2, reakcja cynku z kwasem solnym oraz jodku potasu z azotanem (V) ołowiu (II). Wszyscy mieli wrażenie, że czas zajęć bardzo szybko minął…
Z.Dołhań

Wycieczka zrealizowana z projektu „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Męcinka” dofinansowanego z Funduszy Europejskich.