Warsztaty na godzinie wychowawczej „Poznać siebie”

2.02.2024r. na godzinie wychowawczej w klasie 7 odbyły się warsztaty o tematyce „Poznać siebie”. Celem zajęć było umożliwienie uczniom poznanie siebie poprzez określenie zainteresowań, cech osobowości, predyspozycji. Uczestnicy byli bardzo zaangażowani i aktywnie brali udział w ćwiczeniach  zaplanowanych przez wychowawcę. Człowiek osiąga 7 razy lepsze efekty, kiedy koncentruje się na rozwijaniu swoich talentów i mocnych stron, niż kiedy poświęca się nadrabianiu niedostatków. Dlatego tak ważne jest znać o siebie i swoje „moce”.