Weź udział w „zDolnym Ślązaku”

Rozpoczyna się kolejna edycja dolnośląskich konkursów przedmiotowych pod nazwą „zDolny Ślązak”. Serdecznie zapraszamy uczniów klas IV-VIII do udziału w tym wydarzeniu edukacyjnym. WAŻNE: Laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu najwyższego wyniku.
W roku szkolnym 2021/2022 zostaną przeprowadzone konkursy z języka polskiego, matematyki, historii, fizyki, biologii, chemii, geografii, języka angielskiego oraz języka niemieckiego według harmonogramu.