Wizyta pracownika SANEPIDu w Ekopracowni Zielone Serce Szkoły

W ramach Światowego Dnia Zdrowia nasza szkoła zorganizowała spotkanie w Ekopracowni zielone serce szkoły, podczas którego uczniowie klas IV-VIII mogli wysłuchać pogadanki i wziąć udział w warsztatach zaprezentowanych przez pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jaworze panią Joannę Wyrzychowską. Pani Joanna przygotowała model piramidy zdrowia z produktów spożywczych oraz prezentację multimedialną, którą omówiła zwracając szczególną uwagę na zdrowy styl życia oraz złe nawyki i choroby z nich wynikające.

Celem akcji prozdrowotnej było promowanie zdrowego stylu życia poprzez ukazywanie młodzieży wartości zdrowia, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje samopoczucie i zdrowie oraz kształtowanie odpowiednich postaw i nawyków. Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest 7 kwietnia pod hasłem „Moje zdrowie, moje prawo”. Tegoroczny temat przypomina nam, że każdy człowiek ma prawo do dostępu wysokiej jakości usług zdrowotnych, edukacji i informacji, a także czystego powietrza, dobrego odżywiania, godnych warunków pracy oraz wolności od dyskryminacji. Mamy nadzieję, że tym przedsięwzięciem przyczyniliśmy się do podniesienia świadomości prozdrowotnej naszych uczniów.