WYBÓR UBEZPIECZYCIELA

Rada Rodziców przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym proponuje ofertę ubezpieczenia NNW uczniów naszej szkoły na rok szkolny 2020/2021:
INTERRISK – wariant III, roczna składka 40 zł
Osoby, które wybiorą ubezpieczenie wybrane przez Radę Rodziców, będą mogły dokonać płatności od dnia 15 września 2020 r.
Wychowawcy klas poinformują o metodzie płatności.
W załączniku przedstawiamy warunki oferty (pobierz: oferta-ubezpieczenia)
W przypadku gdy uczniowie będą posiadać ubezpieczenie w innym Towarzystwie Ubezpieczeniowym niż proponowane przez szkołę, rodzice proszeni są o dostarczenie takiej informacji do sekretariatu (od 15 września).