Wycieczka integracyjna do Parku Trampolin

Klasy czwarta i piąta wzięły udział w wycieczce integracyjnej do Parku Trampolin w Legnicy. Celem było propagowanie różnych form rekreacji i wypoczynku. Pobyt w parku trampolin okazał się wspaniałą zabawą, ale również  stanowił doskonałe ćwiczenia dla mięśni. Uczniowie mieli też okazję poznać ciekawą i nietypową dyscyplinę sportu. Celem wycieczki była również integracja zespołów klasowych oraz zacieśnianie relacji koleżeńskich.