Wycieczka przedmiotowa z biologii i geografii

16 grudnia uczniowie klas VII z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Męcince i Piotrowicach wspólnie uczestniczyli w zajęciach biologiczno-geograficznych w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa Salamandra w Myśliborzu. Tematy zajęć objęły: Co kryje w sobie ziemniak, Gleba dobrem niezastąpionym, Tworzenie filmu przyrodniczego.

Uczniowie uczestniczyli  w grach i zabawach dydaktycznych „Gleba dobrem niezastąpionym”. Określali skład mineralny różnych próbek gleby, określali właściwości gleby, rozpoznawali różne rodzaje próchnicy, przedstawiali oddziaływania mikroorganizmów glebowych na papier i plastik oraz zobrazowali struktury i układ gleby. Uczniowie wykrywali też obecność skrobi w produktach spożywczych, dokonując samodzielnie doświadczeń i wypełniali karty racy. Wycieczka zintegrowała uczniów i wzmocniła więzi koleżeńskie. Rozwinęła ich kreatywność oraz umiejętności obserwacyjne,  doskonaliła umiejętności podejmowania działań i zgodnej współpracy z innymi.