Wycieczka przyrodnicza na terenie zbiornika Słup

19. maja br. klasa IV i VII b z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Męcince pod opieką pań Grażyny Puciato, Beaty Melnarowicz i Agnieszki Drąg-Słaba uczestniczyła w zajęciach terenowych na terenie zbiornika Słup. Zajęcia poprowadziły edukatorki ekologiczne z Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa w Myśliborzu. Dzieci miały możliwość zapoznania się z florą i fauną Małej Ojczyzny.

Tematem spotkania były: Migracje wiosenne ptaków, Ptasie ślady i tropy oraz Flora Zbiornika Słup. O godzinie 8.30 spotkaliśmy się na Zbiorniku Słup, tam zostaliśmy powitani przez edukatorów Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa Salamandra w Myśliborzu. Zostaliśmy podzieleni na dwie grupy, dokonaliśmy przemarszu wzdłuż wytyczonej trasy gdzie prowadziliśmy obserwacje w wyznaczonych punktach obserwacyjnych. Jedna grupa dostała lornetki i wyruszyła w poszukiwaniu ptaków. Obserwując ptaki uczniowie używali zmysłu słuchu i wzroku rozpoznając poszczególne gatunki ptaków w locie bądź na wodzie. Dodatkowo uczniowie korzystali z obserwacji przez lunetę. Jednocześnie druga grupa dostała karty pracy i przewodniki do rozpoznawania drzew . Wędrując po lesie uczniowie w parach rozpoznawali gatunek drzewa po korze, kształtach i brzegach liści. Ponadto określali wiek drzewa wykorzystując taśmy miernicze. Później mieliśmy przerwę na posiłek. Po tym była zamiana grup, przemarsz wzdłuż wytyczonej trasy, obserwacje w wyznaczonych punktach obserwacyjnych. O godzinie 12.30 spotkanie zostało zakończone i z uśmiechem na twarzy wróciliśmy z powrotem do szkoły. Każdy z uczniów na zakończenie spotkania dostał prezent.

Nasza wycieczka połączyła teorię ochrony przyrody z praktyką. Jest to atrakcyjny sposób poznawania przyrody i kształtowania szacunku do niej poprzez rozwijanie świadomości ekologicznej. Mamy nadzieję, że wizyta na terenie Zbiornika Słup pobudziła zainteresowania przyrodą wśród uczestników wycieczki.