Wycieczka przyrodnicza w barwach jesieni

ŚWIATOWY DZIEŃ PTAKÓW WĘDROWNYCH W PARKU KRAJOBRAZOWYM CHEŁMY

Z okazji Światowego Dnia Ptaków  klasa VA i VB  z Męcinki razem z klasą VA  i VB z Piotrowic dnia 04.10.2019 i 11.10.2019r wzięła czynny udział  w obserwacji przyrody jesienią nad Zbiornikiem Słup zorganizowanej przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych.

Tematem spotkania były: Migracje jesienne ptaków, Ptasie ślady i tropy oraz Flora Zbiornika Słup.

Cel i założenia programowe wycieczki

  • kształtowanie postawy odpowiedzialności za przyrodę,
  • obserwacja jesiennej migracji ptaków
  • obserwacja ptasich śladów i tropów oraz flory Zbiornika Słup
  • dostrzeganie pozytywnego i negatywnego wpływu człowieka na przyrodę,
    budzenie więzi emocjonalnej z przyrodą,
  • integracja uczniów i wzmocnienie więzi koleżeńskiej,
  • rozbudzanie postaw proekologicznych poprzez działania na rzecz ochrony przyrody,
  • rozwijanie kreatywności oraz umiejętności obserwacyjnych,
  • doskonalenie umiejętności podejmowania działań i zgodnej współpracy z innymi

O godzinie 9.00  spotkaliśmy się na Zbiorniku Słup tam zostaliśmy  powitani przez edukatorów  Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa Salamandra w Myśliborzu. Zostaliśmy podzieleni na dwie grupy, dokonaliśmy przemarszu wzdłuż wytyczonej trasy gdzie prowadziliśmy obserwacje w wyznaczonych punktach obserwacyjnych. Jedna grupa dostała lornetki i wyruszyła w poszukiwaniu ptaków. Obserwując ptaki uczniowie używali zmysłu słuchu i wzroku rozpoznając poszczególne gatunki ptaków w locie bądź na wodzie. Dodatkowo uczniowie korzystali z obserwacji przez lunetę. Jednocześnie druga grupa dostała karty pracy i przewodniki do rozpoznawania drzew . Wędrując po lesie uczniowie w parach rozpoznawali gatunek drzewa po korze, kształtach i brzegach liści. Ponadto określali wiek drzewa wykorzystując taśmy miernicze.  Później mieliśmy przerwę na posiłek zostaliśmy poczęstowani słodkim wafelkiem. Po tym była zamiana grup, przemarsz wzdłuż wytyczonej trasy, obserwacje w wyznaczonych punktach obserwacyjnych. O godzinie 13.00 spotkanie zostało zakończone i z uśmiechem na twarzy wróciliśmy z powrotem do szkoły. Każdy z uczniów na zakończenie spotkania dostał prezent breloczek z kompasem, który wykorzystaliśmy podczas drogi powrotnej kierując się w stronę autobusu. Przy tym utrwaliliśmy orientację w terenie zagadnienie, które mieliśmy na lekcji geografii.